Πορεία 6 Μαΐου, Προπύλαια, 11:00 – Να περάσουμε από τη διεκδίκηση στην επαναστατική προοπτική