Προβολές στο Στέκι.

Μετά την κάθε προβολή θα ακολουθήσει σχετική συζήτηση.
Εδώ η αφίσα σε μορφή PDF.