Αφίσα σχετικά με την κατεδάφιση του κατειλλημένου χώρου “επιταχυντής ελευθερονίων” με εντολή των πρυτανικών αρχών του ΕΜΠ

Αφήστε μια απάντηση